Beton Transmikseri

Hazır betonların üretimi yapıldıktan sonra, belirli bir süre içinde kullanılması gerekmektedir. Ortalama olarak bu süre 2 saat civarı olmaktadır. Bu süre zarfında kullanılmayan hazır beton işlevselliğini kaybedecek ve kullanılamayacaktır. Bu noktada beton transmikseri oldukça kullanışlı olmaktadır. Taze betonu, kullanılması gereken zaman aralığında, döküm yapılması gereken noktaya ulaştıracak ve betonun işlevselliğini de bu sürede korunmuş olacaktır. Kamyon üzerine monte edilen transmikserler, hazır betonu sürekli ve homojen şekilde karıştırmaktadır. Bu sayede betonun işlevselliğini sürdürmesi ve özelliğini kaybetmeden döküm noktasına kadar ulaşması sağlanmaktadır. Beton transkmikserlerinin çoğunda beton, aracın arka kısmından boşaltılmaktadır. Bu boşaltma işlemi direkt olarak ya da pompa aracılığı gerçekleşmektedir.

Beton Transmikser Ölçüleri

Beton transmikserlerin kapasiteleri, betonun muhafaza edildiği, homojen şekilde karıştırıldığı tamburun kapasitesine bağlı olarak değişmektedir. Beton transmikseri ölçüleri, daha doğrusu sahip olduğu metreküp hacmi de tambur kapasitesiyle doğru orantılıdır. Genellikle 3 metreküp ile 16 metreküp arasında değişmekte olan tambur kapasiteleri, şantiyelerde 9 metreküp ve 12 metreküp arasında görülmektedir.

Beton Transmikser Görevleri

Betonun üretim yapılan tesisten döküm yapılacak alana kadar ulaştırılmasını sağlayan, bu esnada betonun işlevselliğini ve özelliğini koruyan transmikser makinaları iki kısımdan oluşmaktadır. Beton transmikser çeşitleri kamyon ve kamyon üzeri mikserlerdir.

Çalışma prensibi genel anlamda aynı olmakla birlikte yalnızca tamburun dönüş hızı ve devir hızı değişkenlik göstermektedir. Bahsedildiği üzere, hazır betonun üretim tesisinden çıkışı ile birlikte kullanılması gereken maksimum süre 2 saattir. Transkmikserlerin başlıca görevi, bu süre zarfında betonun özelliğini homojen bir şekilde karıştırarak korumak ve döküm yapılacak alana ulaştırmaktır. Elbette dikkat edilmesi gereken hususlardan biri; betonun karışım oranları, taşıma şekli ve taşınacak mesafenin uygunluğudur.

Beton Transmikseri Kullanımı

Beton, kullanım için üç aşamadan geçmektedir. Bu sebeple beton transmikseri çeşitleri, üç fonksiyonu yerine getirmektedir. İlk aşamada taşıma fonksiyonu sayılabilir. Hazır beton, tesisten yüklenir ve uygulama alanına kadar taşınır. Diğer ve asıl önemli olan fonksiyon ise, betonun mikserlenmesidir. Taşınan hazır beton belirli hızlarda ve belirli devirlerde karıştırılarak özelliği korunmaktadır. Ortalama 2 saat kadar kullanım ömrü olan hazır betonlar, transmikser sayesinde özelliğini kaybetmemekte ve dolum yapılacak alana intikal edilene kadar karıştırma işlemeni devam etmektedir. Bir diğer fonksiyonel özelliği ise, transmikserlerin boşaltma özellikleridir. Şüphesiz bu özellik gerekli olmakla birlikte, özel bir mekanizma yardımıyla tamburda ki beton, beton pompası ile döküm yapılacak alana boşaltılmaktadır.

Beton Transmikseri Kullanımında Maksimum Verim Alınması

Beton transmikseri kullanımı için çalışacak olan operatörler taşıma, karıştırma ve boşaltma aşamalarını yapmadan önce, betonun donma süresinin yaklaşık 2 saat olduğunu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Yapılacak olan mikserleme işlemlerini de üretici fabrikanın belirlediği firma kurallarına bağlı olarak gerçekleştirilmektedir. Maksimum verim için bu husus önemli olmaktadır.

Oldukça önemli olan ve mutlak suretle yapılması gereken işlemlerden biri basınçlı su kullanımıdır. Boşaltma işlemlerinin tamamlanmasından sonra mikser içerisine basınçlı su aktarılmalı ve tamburun içi basınçlı su yardımı ile yıkanmalıdır. Tamburun donmaması için bu işlemin yapılması gerekmektedir. Tamburun içerisinde ki betonun donması, transmikser kazanına zarar verecektir ve istenmeyen maliyetlere sebep olacaktır.

Transmikserler motorlu araçlar oldukları için belirli periyodik bakımları bulunmaktadır. Bu periyodik bakımların tavsiye edilen süreler içerisinde yapılması gerekmektedir. Beton transmikseri kamyonları da aynı şekilde periyodik bakımdan geçmektedir. Bu bakım sırasında arızalı aksamlarının onarılması gerekmektedir. Transmikser tamburları sürekli olarak dönmekte oldukları için doğal olarak belirli aşınmalar oluşabilmektedir. Bu yüzden periyodik bakımlarının yanı sıra, belirli sürelerde yağlanmaları da kullanışlılık ve uzun ömürlük açısından önemli olmaktadır.