Sabit Beton Pompası

Hazır betonu, inşaat alanında bulunan uzak bir noktaya dökmek için tasarlanmış olan makinalara sabit beton pompası denmektedir. Beton pompaları, seyyar bir sisteme sahip olmakla birlikte, yerleşik olan özel borusu ile istenilen yüksekliklere ve uzaklıklara betonu ulaştırmaktadırlar. Dolayısıyla inşaat alanında oldukça önemli olan bu işlemden son derece hızlı bir şekilde faydalanılmakta ve maliyet tasarrufu konusunda da olumlu bir dönüş sağlanmaktadır.

Gerek dünyada gerekse Türkiye’de oldukça yaygın olarak kullanılan bu makinalar mobil, püskürtmeli, sabit, tünel sistemli ve transmikserli olarak çeşitliliğe ayrılmaktadırlar. Betonların üretim tesislerinde üretilmelerinden sonra transmikserlere yüklenmesi ile birlikte beton çalışma sahasına ulaşmaktadır. Transmikser, betonun döküm yapılacağı alana ulaşamıyorsa devreye sabit su pompaları girmektedir ve istenilen uzaklığa ve yüksekliğe ulaşarak bunu gerçekleştirmektedir.

Sabit Beton Pompası Çeşitleri

Alan, çalışılacak zemin ve ihtiyaç dahilinde seçilebilecek birden fazla makina çeşidi bulunmaktadır. Sabit beton pompası çeşitleri genel anlamda iki kısma ayrılmaktadır. Bunlar mobil beton pompası olarak bilinen makinalar ile sabit pompa makinalarıdır. Sabit pompa makinalarının bir diğer ismi ise yer pompası olarak bilinmektedir.

Sabit pompa olarak bilinen, diğer adıyla yer pompası daha çok seyyar pompanın ulaşamadığı, döküm yapılacak alanda kurulum adına yeterli alanın yoksunluğu sonucunda başvurulan makina çeşididir. Yeterli alanın bulunmaması dışında pompa boyutunun yetersiz olması da diğer nedenlerden birisi olmaktadır.

Mobil beton pompaları, araç üstü sabit beton pompası, kamyona monte edilmiş olan bir bom sistemiyle birlikte çalışmakta olup istenilen yüksekliğe ve uzaklığa ulaşmasını sağlamaktadır. Bu sayede beton döküm işlemi gerçekleştirilmektedir.

Amaç olarak iki çeşit makina da aynı olsalar bile, sabit pompa sistemine sahip makinalar diğer beton makinalarına kıyasla daha karmaşık ve kullanımı zor olan makinalardandır.

Sabit Beton Pompası Özellikleri ve Fiyatları

Beton pompaları, mobil bir sisteme sahip olmalarının yanı sıra, yerleşik olan özel borusu ile istenilen yüksekliklere ve uzaklıklara betonu ulaştırmaktadır. Gelişen teknoloji ile beraber betonun yüksek ve uzak noktalara ulaştırılması bu alanda bir devrim niteliği kazanmıştır. Sonuçta çok uzun bir iş süresi ve oldukça fazla iş gücü isteyen bu yöntem, beton pompalama makinaları sayesinde son derece hızlı ve tasarruflu şekilde gerçekleştirilmektedir.

Sabit beton pompası kullanımında istenilen verimliliği sağlanması adına, pompalanabilir bir beton üretimi gerekmektedir. Sonuçta beton pompaları herhangi bir beton çeşidini basmamaktadır. Bu sebeple beton üretimi yapılan tesisin, beton tasarımlarını da bu pompalamayı göz önünde bulundurarak yapmaları gerekmektedir. Beton pompaları beton basma işlemlerinde, son derece güçlü bir sürtünme kuvveti oluşturmaktadır. Bu sürtünmenin neticesi olarak betonun içerisinde ki su miktarı belli ölçüde azalmaktadır, bu durum ise daha kuru bir beton oluşmasına sebep olabilmektedir. Bu yüzden doğru beton çeşidinin kullanılması oldukça önemli olmaktadır.

Sabit beton pompası fiyatları belirli ölçeklere göre değişkenlik göstermektedir. Mobil sistemli bir beton pompasının fiyatı ile sabit beton pompası fiyatı aynı olmamaktadır. Bununla birlikte üretilen sabit beton pompasının marka ve modeli de fiyatlarının değişkenliği hususunda oldukça önemli bir faktör olmaktadır.

Sabit Beton Pompası ve Verimli Kullanım

Sabit beton pompası kullanımı ve diğer beton pompalarının uzun ömürlü ve verimli bir şekilde kullanımları adına dikkat edilmesi gereken birtakım unsurlar bulunmaktadır. Pompalama işlemi yapılacak olan beton çeşidi bu hususta önemlidir ve betonun tane büyüklüğüne dikkat edilmesi gerekmektedir. Ortalama olarak tane büyüklükleri 32 milimetre üstünde olan beton çeşitleri, pompalamanın mekanik hattında belirle zorlanmalara sebep olacak ve sistemin daha çabuk aşınmasına, makinanın az verimli kullanılmasını sağlayacaktır.

Beton pompalama işlemlerinin sonrasında mutlak suretle pompaj hattı yıkanmalıdır. Basınçlı su ile yıkama işlemi gerçekleştirilecek olan pompaj hattında genellikle temizleme topu kullanılmaktadır. Bunların yanı sıra, pompalama işlemleri uygun basınç düzeylerinde yapılmalıdır ve beton pompalarının periyodik bakımları tavsiye edilen zaman aralıklarında gerçekleştirilmelidir.