• 1
  • /
  • 27

VİNÇLER

Vinçler, ağır yükleri, malzemeleri ve malları çeşitli amaçlarla kaldırmak ve taşımak için kullanılan bir iş makinası türüdür. İnşaattan imalata, gemi inşasından malzeme yüklemeye kadar sanayide ve çok çeşitli sektörlerde yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Vinçler, bugün şehirlerimizde sıklıkla gördüğümüz gökdelenleri inşa etmek için de vazgeçilmez olduklarından bir gökdelen inşaatını gözlemek üzere kafamızı gökyüzüne çevirdiğimizde muhtemeldir ki ufuk çizgisine paralel bir vinç de görürüz.

Vincin Temel Bileşenleri

Birçok farklı vinç türü bulunmasına karşın genel anlamda tüm vinç çeşitleri için kullanılan standart parçalar şunlardır: bom, pergel, roteks dişli, karşı ağırlık, güçlendirilmiş çelik kablo ve kanca. Bom, bir vincin en tanınabilir kısmıdır. Bom, teleskopik veya sabit olabilen uzun bir kol olarak tarif edilebilir. Vincin tipine ve nasıl yapıldığına bağlı olarak çeşitli roller üstlenirler. Bomun birincil amacı malzemeyi kaldırmak, taşımak ve konumlandırmaktır. Yükün çoğunu taşırlar ve vincin erişiminin belirlenmesinden sorumludurlar. Pergel, bir vincin kolu, bomun ucuna takılan kafes tipi yapıdır. Kafes tipi bir yapı kullanmak bomun önüne eklediği ağırlığı azaltmaya yardımcı olur. Uzunluğu sabittir ve bir bom kutusu gibi uzatılamaz veya geri çekilemez. Mobil vinçlerin bazı versiyonlarında malzemelerin taşınmasına ve kaldırılmasına yardımcı olmak için bomun ucuna sabitlenmiş bir pergel bulunabilmektedir. Roteks dişlisi, vincin kabininin altındaki mekanizmadır. Kabinin ve bomun sola ve sağa dönmesini sağlar ve makinanın işlevi için inanılmaz derecede önemlidir. Vinçlerin malzemeyi fiilen kaldırması ve taşıması için yani asıl kaldırmayı yapması için bir tür halat gerekmektedir. Vinçlerde bu malzeme güçlendirilmiş çelik bir kablodur. Çelik halatlar ilk olarak 1830'larda maden vinçleri için kullanılmıştır. Günümüzde kullanılan çelik halatlar son derece güçlendirilmiştir, korozyona dayanıklıdır, her türlü hareketi veya kuvveti emer ve son derece yüksek kırılma noktalarına sahiptir. Son olarak, vincin kendisine eklenecek malzemelerin tutunacağı bir parça olmalıdır. Bunu yapmanın en tipik yolu bir kanca kullanmaktır. Vinç kaldırma kancaları genellikle çelik veya dövme demirden yapılır. Ağır hizmet tipi vinçler ve yükler için kancalar, kancayı mümkün olduğunca güçlü kılmak için genellikle ısıl işleme tabi tutulur ve dövülür.

Devasa Vinçler Nasıl Devrilmez?

Vinçler oldukça ağır, yüksekte çalışan ve stabiliteye ihtiyaç duyan iş makinalarıdır. Karşı ağırlık adı verilen parçalar genellikle stabiliteyi arttırmak ve devrilmeyi önlemek adına vinçlere ekleneni bir parçadır. Birçok vincin, bir yükün veya işin özel gereksinimlerine uymaları için ayarlanabilir karşı ağırlıkları vardır. Örneğin kule vinçlerde karşı ağırlık, pergelin diğer ucunda görülebilir. Denge ayakları ise vinç güvenliği için en önemli faktörlerden biri olabilir. Denge ayağının işlevi ek destek sağlamaktır. Denge ayağının amacı, vincin yükünü, vincin devrilmemesi veya dengesiz hale gelmemesi için yeterince geniş bir alana dağıtmaktır. Denge ayakları vinç ağırlığına göre değişiklik gösterebilmektedir. Örneğin 1 tonluk vinç ile 3 tonluk vinç ve 5 ton vinç türlerinde kullanılacak denge ayağı çeşitleri farklı olacaktır.

Vinç Çeşitleri

Sahanızın gerekliliklerine ve ihtiyaç duyduğunuz işe yönelik olarak üretilmiş vinç çeşitleri mevcuttur. Sahanız için doğru vinci seçmek, yaptığınız işin kapsamına ve şantiye çevresindeki arazinin türüne bağlı olacaktır. Paletli vinçler, engebeli arazide çalışırken en ağır malzemeleri kaldırmak için ek stabilite sağlayan paletlere bağlanmıştır. Ek olarak, paletli vinçlerin yapılış şekli, operatörün kabini 360 derece döndürmesine ve böylece bir dizi görevi tek bir yerden gerçekleştirebilmesine olanak tanır. Ancak, devasa boyutları ve ağırlıkları nedeniyle, paletli vinçler halka açık yollarda seyahat edemez ve bir yerden bir yere nakletmek için römorklara yüklenmelidir. Arazi tipi vinçler halka açık yollarda seyahat edebildiğinden, bu makineleri bir iş sahasından diğerine taşımak, paletli bir vinci taşımaktan daha az karmaşıktır. Çok yönlü ve yüksek manevra kabiliyetine sahip arazi vinçleri, çok çeşitli kaplamalı ve kaplamasız yüzeylerde çalışma yapmak için idealdir. Sınırlı alana sahip zorlu ortamlarda, engebeli arazi mobil vinç mükemmel bir seçimdir. Bu vinçler, şantiyedeki kapalı alanlardan sıkma yapabilen, 4 ila 6 tekerlekli küçük bir şasiye dayanmaktadır. Çoğu engebeli arazi vinci 18 ila 160 ton ağırlığı kaldırabilir ve kolları 65 metre veya daha fazla uzayabilir. Kamyona monteli mobil vinçler, üstün manevra kabiliyetleri sayesinde günümüzde şantiyelerde en sık görülen vinçlerdir. Kamyon vinçlerini şantiyeler arasında taşımak çocuk oyuncağıdır ve nispeten küçük boyutları onları hassas işler için mükemmel kılar. Görüldüğü gibi farklı vinç firmaları tarafından üretilmiş vinç türleri sahanıza hizmet etmek üzere pazara sunulmuştur. Siz de sahanızın gereklilikleri ve vinç fiyatları dahilinde bir plan belirleyerek ihtiyaç duyduğunuz vinçleri işlerinizde kullanabilirsiniz.